Co je kompetenční centrum?

Kompetenční centrum je uskupení lidí na univerzitě s jasně definovaným zaměřením a se společným zájmem se v dané oblasti vzdělávat, rozvíjet své odborné dovednosti na reálných projektech a vytvářet unikátní know-how ve vybrané oblasti.

Cílem kompetenčních center je rozvíjet se, zvyšovat prestiž a konkurenceschopnost všech zúčastněných stran i celé České republiky a přispívat k vyšší kvalitě vysokoškolského vzdělávání.

Kompetenční centra dále směřují k:

 • rozvoji “top” talentů
 • vybudování excelence, uznávané autority v dané oblasti
 • všestrannému rozvoji komunity (oblast odborného zájmu, soft skills...)
 • dlouhodobé spolupráci vedoucí k naplnění cílů společné výzkumné agendy
 •  efektivnímu propojení znalostí napříč školami v ČR i zahraničí

Jaké přináší kompetenční centrum výhody?

 • efektivní propojení akademického prostředí, soukromého sektoru a vědy a výzkumu
 • zaměření na dlouhodobou spolupráci a inovace
 • důraz na reálné projekty a potenciál využití výsledků v praxi
 • podpora studentů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia
 • mezioborové propojení na inovačních projektech
 • napojení na vědecko-výzkumné aktivity IBM
 • finanční soběstačnost a dlouhodobá udržitelnost

Stáž v IBM - léto 2013

Přihlašte se do výběrového řízení na stáž v IBM na pozici Smarter Content Specialist

Kontakt: Petr Benda (petr.benda@agents.fel.cvut.cz)

Vznik kompetenčního centra na Katedře počítačů podporují: Jiří Vokřínek (tutor oboru Softwarové systémy bakalářského programu Otevřená informatika), Jan Faigl (výzkumník)